Zatvorenie tried

Vitajte v materskej škole

Vitajte

MŠ Stodoláčik
Boli sme ocenení ako najlepšia materská škola
Materská škola bola otvorená v októbri 1976 ako spoločné zariadenie Jasle - Materská škola. Od roku 1993 je to samostatná materská škola.V súčasnosti prevádzkujeme 5 tried. V priestoroch bývalých jaslí sme zriadili Detské centrum Stodoláčik. Naša škôlka je umiestnená v účelovej budove v tichom prostredí na okraji sídliska neďaleko rieky Váh ...

viac informácií

Čo u nás nájdete

MŠ Stodoláčik
  • bezpečné a podnetné prostredie
  • kvalitnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť pod odborným pedagogickým vedením
  • moderné metódy práce na rozvoj tvorivého myslenia
  • prístup rešpektujúci individualitu a práva dieťaťa
  • nadštandardné športové aktivity
  • krúžky
  • telocvičňu

viac informácií
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

21.06.2016
FOTENIE
Spoločne sa fotíme, takže sa pekne oblečte a učešte.

30.05.2016
ODVOZ PAPIERA
 Bude pristavený kontajner. Do tohto dátumu, môžete ešte nosiť star&...

30.05.2016
DEŇ RODINY
 30.5. - 3.6. 2016 Oslavujeme spolu s rodičmi krásny sviatok. Rozpis nájdete v j...

25.05.2016
TROJUHOLNÍK
 Interaktívne predstavenie pre predškolákov. Tu si hravou formou utvrdia n...

všetky aktuality