Zatvorenie tried

:-)

Vitajte

MŠ Stodoláčik
Boli sme ocenení ako najlepšia materská škola
Materská škola bola otvorená v októbri 1976 ako spoločné zariadenie Jasle - Materská škola. Od roku 1993 je to samostatná materská škola.V súčasnosti prevádzkujeme 5 tried. V priestoroch bývalých jaslí sme zriadili Detské centrum Stodoláčik. Naša škôlka je umiestnená v účelovej budove v tichom prostredí na okraji sídliska neďaleko rieky Váh ...

viac informácií

Čo u nás nájdete

MŠ Stodoláčik
  • bezpečné a podnetné prostredie
  • kvalitnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť pod odborným pedagogickým vedením
  • moderné metódy práce na rozvoj tvorivého myslenia
  • prístup rešpektujúci individualitu a práva dieťaťa
  • nadštandardné športové aktivity
  • krúžky
  • telocvičňu

viac informácií
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

01.02.2017
Rodičovské združenie o 15.30
 V termíne od 13.2. do 17.2. budeme chodiť na lyžiarsky výcvik do Závažnej...

17.01.2017
Veselá gitara - Lienky, Mravčeky, Stonožky
 Navštívi nás pani gitaristka Iveta Valaštiaková, ktor&aacut...

13.01.2017
Vystúpenie Včielok v dome seniorov
 Deti potešia srdiečka našich starkých v dome seniorov v Palúdzkej ...

16.12.2016
Vianoce s Kulišiakom
 Divadelné predstavenie v telocvični o 9.00 hod. Vstupné 1,50

všetky aktuality