Zatvorenie tried

Vitajte

MŠ Stodoláčik
Boli sme ocenení ako najlepšia materská škola
Materská škola bola otvorená v októbri 1976 ako spoločné zariadenie Jasle - Materská škola. Od roku 1993 je to samostatná materská škola.V súčasnosti prevádzkujeme 5 tried. V priestoroch bývalých jaslí sme zriadili Detské centrum Stodoláčik. Naša škôlka je umiestnená v účelovej budove v tichom prostredí na okraji sídliska neďaleko rieky Váh ...

viac informácií

Čo u nás nájdete

MŠ Stodoláčik
  • bezpečné a podnetné prostredie
  • kvalitnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť pod odborným pedagogickým vedením
  • moderné metódy práce na rozvoj tvorivého myslenia
  • prístup rešpektujúci individualitu a práva dieťaťa
  • nadštandardné športové aktivity
  • krúžky
  • telocvičňu

viac informácií
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

16.12.2016
Vianoce s Kulišiakom
 Divadelné predstavenie v telocvični o 9.00 hod. Vstupné 1,50

14.12.2016
Vianočná besiedka
 Strávte s nami príjemné predvianočné chvíle Trieda včielok...

13.12.2016
Vianočná besiedka
 Strávte s nami príjemné predvianočné chvíle Trieda lieno...

10.11.2016
Fotíme sa
 Bližšie informácie v šatniach jednotlivých tried.

všetky aktuality