Zatvorenie tried

Vitajte

MŠ Stodoláčik
Boli sme ocenení ako najlepšia materská škola
Materská škola bola otvorená v októbri 1976 ako spoločné zariadenie Jasle - Materská škola. Od roku 1993 je to samostatná materská škola.V súčasnosti prevádzkujeme 5 tried. V priestoroch bývalých jaslí sme zriadili Detské centrum Stodoláčik. Naša škôlka je umiestnená v účelovej budove v tichom prostredí na okraji sídliska neďaleko rieky Váh ...

viac informácií

Čo u nás nájdete

MŠ Stodoláčik
  • bezpečné a podnetné prostredie
  • kvalitnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť pod odborným pedagogickým vedením
  • moderné metódy práce na rozvoj tvorivého myslenia
  • prístup rešpektujúci individualitu a práva dieťaťa
  • nadštandardné športové aktivity
  • krúžky
  • telocvičňu

viac informácií
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

10.11.2016
Fotíme sa
 Bližšie informácie v šatniach jednotlivých tried.

08.11.2016
Deň jablka
 Červené jabĺčko vo vrecku mám... Čaká Vás deň plný vô...

18.10.2016
Veselá gitara - Lienky, Mravčeky, Stonožky
Navštívi nás pani gitaristka Iveta Valaštiaková, ktorá m&a...

21.06.2016
FOTENIE
Spoločne sa fotíme, takže sa pekne oblečte a učešte.

všetky aktuality