Zatvorenie tried

Krúžky 2017/2018

Športový krúžok stredná vek. sk. párny utorok Dunda, Kučerová
Tanečný krúžok VRETIENKO Str. a najst. vek. skpárny štvrtokKompišová, Hladká
LEGO krúžok stredná vek. sk.nepárny utorokVelnerová, Húsková
Športový krúžok najstaršia vek. sknepárny štvrtokJozefčeková, Šmeringaiová
Plaváreň najstaršia vek. sktýždenný kurz od 2.10. do 6.10. 1.sk. od 9.10 do 13.10. 2.sk. Velnerová, Dunda Kučerová, Šumanová
KorčuľovanieStr. a najst. vek. sk.od 6.11Jozefčeková, Ontková, Kučerová, Šmeringaiová, Dunda, Húsková
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

23.10.2017
DOMČEK NA STRAČEJ NOŽKE
 Divadielko pre všetky deti o 10.30 hod. Vstupné 1,50,€. 

09.10.2017
PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA
 9.10. - 13.10. PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA - 2.sk.

02.10.2017
PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA
 2.10. - 5.10. PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA - 1.sk.

14.06.2017
ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ S PREDŠKOLÁKMI
 Veľkolepé vyvrcholenie pobytu detí v materskej škole, prezentácia ...

všetky aktuality