Zatvorenie tried

Krúžky 2017/2018

Športový krúžok stredná vek. sk. párny utorok Dunda, Kučerová
Tanečný krúžok VRETIENKO Str. a najst. vek. skpárny štvrtokKompišová, Hladká
LEGO krúžok stredná vek. sk.nepárny utorokVelnerová, Húsková
Športový krúžok najstaršia vek. sknepárny štvrtokJozefčeková, Šmeringaiová
Plaváreň najstaršia vek. sktýždenný kurz od 2.10. do 6.10. 1.sk. od 9.10 do 13.10. 2.sk. Velnerová, Dunda Kučerová, Šumanová
KorčuľovanieStr. a najst. vek. sk.od 6.11Jozefčeková, Ontková, Kučerová, Šmeringaiová, Dunda, Húsková
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

11.04.2018
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 Privítame u nás " v Škôlke plnej pohody" rodičov, star&ya...

20.03.2018
MESTSKÁ KNIŽNICA G.FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÉHO
 Aj kniha má svoj sviatok. Sviatok knihy oslávia deti v mestskej knižnici.

14.03.2018
GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Deti zo včielkovej triedy už po niekoľký krát zavítajú na náv&sca...

13.03.2018
NÁVŠTEVA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Naši budúci školáci navštívia deti prvých roč...

všetky aktuality