Zatvorenie tried

o nás

MŠ Stodoláčik
Materská škola bola otvorená v októbri 1976 ako spoločné zariadenie Jasle - Materská škola. Od roku 1993 je to samostatná materská škola. V súčasnosti prevádzkujeme 5 tried. V priestoroch bývalých jaslí sme zriadili Detské centrum Stodoláčik. Naša škôlka je umiestnená v účelovej budove v tichom prostredí na okraji sídliska neďaleko rieky Váh. V blízkosti je areál vodného slalomu.

Okrem každodenných výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých triedach sa deti realizujú v krúžkoch, športových a iných aktivitách. S pribúdajúcimi športovými aktivitami a zriadením vlastnej telocvične (r.2004) vytvorili sme si v materskej škole klub „ Šporťáčik“. Moderná telocvičňa umožňuje kvalitné športové vyžitie počas celého školského roka. Zároveň slúži aj na kultúrne aktivity (divadlá, koncerty) a celoškolské akcie (Mikuláš, školské slávnosti).

Čo u nás nájdete

MŠ Stodoláčik
  • bezpečné a podnetné prostredie
  • kvalitnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť pod odborným pedagogickým vedením
  • moderné metódy práce na rozvoj tvorivého myslenia
  • prístup rešpektujúci individualitu a práva dieťaťa
  • nadštandardné športové aktivity
  • krúžky
  • telocvičňu

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

30.10.2017
JESENNÉ PRÁZDNINY
 30. a 31.10.2017

23.10.2017
DOMČEK NA STRAČEJ NOŽKE
 Divadielko pre všetky deti o 10.30 hod. Vstupné 1,50,€. 

19.10.2017
DEŇ JABLKA
 Červené jabĺčko vo vrecku mám...Príďte, milí rodičia, celá ...

16.10.2017
POCHOD CHROBÁČIKOV
 Stretneme sa večer, aby sme posvietili posledným chrobáčikom na cestu do ú...

všetky aktuality