Zatvorenie tried

Triedy - školský rok 2017/2018

1. trieda - lienkyNajmladšia veková skupina 2-3 ročných detí.
2. trieda - mravčeky Mladšia veková skupina 3-4 ročných detí.
3. trieda - stonožky Mladšia a stredná veková skupina 3-5 ročných detí.
4. trieda - včielkyStredná a najstaršia veková skupina 4-6 ročných detí.
5.trieda - motýlikyNajstaršia veková skupina 5-6 ročných detí.
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum

Aktuality

11.04.2018
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 Privítame u nás " v Škôlke plnej pohody" rodičov, star&ya...

20.03.2018
MESTSKÁ KNIŽNICA G.FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÉHO
 Aj kniha má svoj sviatok. Sviatok knihy oslávia deti v mestskej knižnici.

14.03.2018
GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Deti zo včielkovej triedy už po niekoľký krát zavítajú na náv&sca...

13.03.2018
NÁVŠTEVA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Naši budúci školáci navštívia deti prvých roč...

všetky aktuality